Ποιοι παράγοντες εντείνουν το πρόβλημα της τριχόπτωσης και πώς αντιμετωπίζεται;